Kalite Politikamız

  • Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için gerekli altyapıyı oluşturarak çalışmalarımızı modernize etmek ve hizmette kaliteyi standartlaştırmak,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmaları planlamak, sürekliliğini sağlamak ve müşteri mülkiyetini sorumlu olduğumuz süre içinde korumak amacıyla gereken önlemleri almak,
  • Sorumluluk bilinciyle, etkin iletişim içinde ekip olarak çalışan ve teknolojik destekten faydalanan personel yetiştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önem vermek,
  • Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla çevre, sağlık ve güvenlik konularında çalışmalar yapmak, hizmet verirken bizden kaynaklanan çevre etkilerini en aza indirmek ve çalışanları bilinçlendirerek israftan kaçınmak,
  • Hedeflerimize ulaşma yolunda planlı bir strateji ile sağlam adımlarla ilerlerken iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmak.